Talrika årsrika synar samhällsutvecklingen

Köp rapporten för att ge dig själv, vänner, politiker och/eller beslutsfattare en viktig läsning!

Genom flerårsstudien Pionjärsenior har vi länge undersökt hur välinformerade seniorer med god digital kompetens ser på utvecklingen.

Den sjunde enkätstudien, Pionjärsenior 7, genomfördes vintern 2024. I studien medverkade 7 043 seniorer i åldern 58 – 99 år. Seniorerna fick beskriva synen på

  • utvecklingen inom vård och omsorg
  • oberoende och självbestämmande
  • ny (digital) teknik och gör-det-själv-hälsa

I en 32-sidig rapport finns väl utvalda redovisningar fördelade på

  • Inledning
  • Välfärden
  • Värderingar
  • Välfärdstjänster

Pris: 160 kr (inkl moms, tryckning och porto)

Köp rapporten

Artikel i tidningen Ä
En tidskrift från Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

Läs artikel ”Seniorernas värderingar och den nya välfärden”
Dec 2023

Köp Seniorboken

Sagt om boken

”Gratulerar till en mycket inspirerande, intressant och välskriven bok! Den fyller onekligen flera viktiga kunskapsluckor om såväl seniorer som digitala samhällsutmaningar rent generellt och kittlar samtidigt fantasin om vad en (ganska snar) framtid kan innebära för oss alla.”

Karin Weman Josefsson, Fil Dr Psykologi, Forskar inom området motivation och e-hälsa

”Gillar boken skarpt! Genom att varva ”seniorfakta”, fallbeskrivningar, reflektioner och forskning/andra undersökningar genom samtliga kapitel så får Mats med sig läsaren hela vägen. Mycket snyggt. Boken känns superaktuell!”

Ida Kåhlin, Förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter, Fil Dr i Äldre och åldrande

”Boken borde komma till stor användning för både politiker och tjänstemän. Alla pensionärsorganisationer borde behandla bokens innehåll på speciella möten för att tillsammans göra ännu bättre insatser för de äldre.”

Stig Nordqvist, Tidigare ordförande SPF Seniorerna Sörmland

Boken är mycket trevlig läsning! Lagom balans mellan fakta, fallbeskrivningar/exempel och tänkvärda frågor och öppningar för diskussioner. Jag tror att många kommer ha glädje av att läsa den här boken! Bra jobbat!

Karin Modig, Docent i epidemiologi, Karolinska Institutet, Forskargruppsledare för gruppen Ageing and Health

”Det är en viktig bok. Bra att den även omfattar de utredningar och rapporter som det officiella Sverige har tagit fram vare sig det är på regeringsnivå, kommuner eller SKR. Exempel på hur några kommuner tacklat olika frågor är också bra att kunna ta del av. Jag vill börja använda boken i seniorföreningen och en bra start är diskussionsfrågorna.”

Lilli Assi, Ordförande SPF Seniorerna Sörmland

”En välskriven bok som även lyfter de etiska frågorna.”

Lars Sandman, Professor på Prioriteringscentrum, Linköpings universitet Forskningsinriktning organisationsetik inom hälso- och sjukvården

Missa inte en nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet som kommer ut ca 4 gånger per år. Där diskuteras det smarta samhället och morgondagens hälso-, vård- och omsorgssektor för dig som senior. Du kan även själv dela med dig av erfarenheter och kunskap i våra enkäter.

  • Varför ber vi om detta? Vi använder ditt födelseår för att kunna skicka enkäter och undersökningar till specifika ålderssegment.
    Vi hanterar dina personuppgifter med respekt och kommer aldrig dela dem med tredje part. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Mats Olsson
Telefon: 0708 670 570
E-mail: mats@pionjarsenior.se

Zappiens Intelligence AB
Sågverksvägen 31, 152 57 Södertälje
Organisationsnummer: 556718-0327