STUDIERAPPORT AUGUSTI 2023

De nya seniorerna, skyddsombuden och framtida välfärdsservice

De nya seniorerna framstår i våra analyser som de svenskaste svenskarna av alla. Exempelvis ligger värdet av autonomi, såsom oberoende och självständighet, på en högre nivå än för Sverigesnittet, som i sin tur ligger högre än för andra länder. Normalt brukar självbestämmande avta med stigande ålder men det gäller definitivt inte de nya seniorerna.

I studien 2023 kan vi konstatera att pionjärseniorerna värderingsmässigt är extremer bland extremer när det gäller jämförelser med kulturkartan i den 40-åriga värderingsstudien World Values Survey (WVS)*. Och då ska man veta att svenskarna i hela den långa mätserien har haft en extrem position i kulturkartan när det gäller värderingar.

Det väcker givetvis frågor när det gäller framtida vård, omsorg och välfärdstjänster. I vilka avseenden passar seniorernas värderingar med de nya, ofta digitala, välfärdslösningarna? Och i vilka avseenden handlar det om ett vågspel som kräver betydligt bättre utvecklingsunderlag i kommunerna än vad man hittills har arbetat med? I det digra underlaget från den fleråriga seniorstudien finns gott om stoff för nya tankar och välfärdstjänster.

Läs studierapport
Seniorboken - Senior i det smarta samhället, av Mats Olsson
Köp Seniorboken

Sagt om boken

”Gratulerar till en mycket inspirerande, intressant och välskriven bok! Den fyller onekligen flera viktiga kunskapsluckor om såväl seniorer som digitala samhällsutmaningar rent generellt och kittlar samtidigt fantasin om vad en (ganska snar) framtid kan innebära för oss alla.”

Karin Weman Josefsson, Fil Dr Psykologi, Forskar inom området motivation och e-hälsa

”Gillar boken skarpt! Genom att varva ”seniorfakta”, fallbeskrivningar, reflektioner och forskning/andra undersökningar genom samtliga kapitel så får Mats med sig läsaren hela vägen. Mycket snyggt. Boken känns superaktuell!”

Ida Kåhlin, Förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter, Fil Dr i Äldre och åldrande

”Boken borde komma till stor användning för både politiker och tjänstemän. Alla pensionärsorganisationer borde behandla bokens innehåll på speciella möten för att tillsammans göra ännu bättre insatser för de äldre.”

Stig Nordqvist, Tidigare ordförande SPF Seniorerna Sörmland

Boken är mycket trevlig läsning! Lagom balans mellan fakta, fallbeskrivningar/exempel och tänkvärda frågor och öppningar för diskussioner. Jag tror att många kommer ha glädje av att läsa den här boken! Bra jobbat!

Karin Modig, Docent i epidemiologi, Karolinska Institutet, Forskargruppsledare för gruppen Ageing and Health

”Det är en viktig bok. Bra att den även omfattar de utredningar och rapporter som det officiella Sverige har tagit fram vare sig det är på regeringsnivå, kommuner eller SKR. Exempel på hur några kommuner tacklat olika frågor är också bra att kunna ta del av. Jag vill börja använda boken i seniorföreningen och en bra start är diskussionsfrågorna.”

Lilli Assi, Ordförande SPF Seniorerna Sörmland

”En välskriven bok som även lyfter de etiska frågorna.”

Lars Sandman, Professor på Prioriteringscentrum, Linköpings universitet Forskningsinriktning organisationsetik inom hälso- och sjukvården

Missa inte en nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet som kommer ut ca 4 gånger per år. Där diskuteras det smarta samhället och morgondagens hälso-, vård- och omsorgssektor för dig som senior. Du kan även själv dela med dig av erfarenheter och kunskap i våra enkäter.

  • Varför ber vi om detta? Vi använder ditt födelseår för att kunna skicka enkäter och undersökningar till specifika ålderssegment.
    Vi hanterar dina personuppgifter med respekt och kommer aldrig dela dem med tredje part. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Mats Olsson
Telefon: 0708 670 570
E-mail: mats@pionjarsenior.se

Zappiens Intelligence AB
Sågverksvägen 31, 152 57 Södertälje
Organisationsnummer: 556718-0327