Förslaget till ny socialtjänstlag riskerar att leda till en ojämlik äldreomsorg, samtidigt som helhetssynen och professionaliseringen av äldreomsorgen kan förloras. Vi som tillsammans representerar merparten av de anställda är oroliga för utvecklingen, skriver ordförandena för Kommunal, Vision, Akademikerförbundet SSR och Vårdförbundet.

Utredningen ”Framtidens socialtjänst” har presenterat sina förslag. Många av dem är positiva och kan leda till en mer förebyggande, tillgänglig och mindre byråkratisk socialtjänst, utifrån medborgarnas behov. Men vi ser flera brister i förslagen som gäller äldreomsorgen. Vi hoppades att den nya lagen skulle tydliggöra äldres rättigheter och trygga äldreomsorgens kvalitet. Det har tyvärr inte skett.

Vi ser en risk att hemtjänstinsatser utan biståndsprövning leder till att kommunen tillhandahåller ”platta” erbjudanden till alla, vilket frångår principen om personcentrerad vård och omsorg, där individens behov avgör vilka insatser som sätts in. Utredningen föreslår alltså att även korttidsboende ska kunna ges utan biståndsprövning. Det handlar om heldygnsvård med omfattande insatser, både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården, som är i behov av bedömning, planering och kvalitetsuppföljning.”

Hela artikeln i Dagens Samhälle, 10 september 2020, finner du här: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/forslaget-till-ny-socialtjanstlag-tryggar-inte-aldreomsorgen-33457

Seniorboken – Din åsikt

Så snart som innehållet i Seniorboken kommer på tal är det många seniorer och anhöriga som uttrycker åsikter. Vad tycker du om boken och frågor beträffande boende, konsumtion, vård och omsorg i en ny tid?

Dela inlägget:

Missa inte en nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet som kommer ut ca 4 gånger per år. Där diskuteras det smarta samhället och morgondagens hälso-, vård- och omsorgssektor för dig som senior. Du kan även själv dela med dig av erfarenheter och kunskap i våra enkäter.

  • Varför ber vi om detta? Vi använder ditt födelseår för att kunna skicka enkäter och undersökningar till specifika ålderssegment.
    Vi hanterar dina personuppgifter med respekt och kommer aldrig dela dem med tredje part. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.