Om boken

Mångårig samverkan med seniorer

Vad behöver seniorer veta om de stora förändringar som sker i utvecklingen av det smarta samhället och som kommer att påverka allt och alla, förr eller senare? I flera år har studier och diskussioner genomförts tillsammans med seniororganisationer beträffande samhällsförändringarna. Från finansieringsutmaningar för välfärden till exempelvis teknik- och boendeutvecklingen, och vad seniorer behöver bereda sig på.

Boken belyser bl.a. följande frågor:

 • Digitalisering. Vad innebär det när hälso-, nära vård- och omsorgssektorn blir digital?

 • Boende. Hur måste bostaden anpassas för den enskildes och aktörernas behov?

 • Hälsa. Hur skapa tillit, trygghet och gemenskap när allt ska vara så smart?

 • Samordning. Vilka ser till att allt fungerar när personal ersätts av teknologi och robotar?

 • Logistik. Vad betyder förändrad distribution inom detaljhandeln och sjukvården?

Innehållsstruktur

De sex huvudkapitlen har en gemensam grundstruktur bestående av

 • Ett passande citat till kapiteltemat
 • En illustration med bildtext som fångar kärnan i kapitlet
 • Fallbeskrivning, som ibland gäller 2020 och ibland med sikte på 2030
 • Kapiteltexten, som blandas med seniorfakta från enkäter
 • Diskussionsfrågor

Bokrubrikerna

Om underlaget till boken

 • Prolog och historik
 • Coronakrisen — en vattendelare mellan det osmarta och smarta samhället?
 • Kapitel 1: Tillåt mig presentera — pionjärsenioren!
 • Kapitel 2: Demografiska förändringar, på gott och ont
 • Kapitel 3: Smarta välfärdslösningar för boende
 • Kapitel 4: Ofattbara tekniska hälsoeffekter
 • Kapitel 5: Konsumtion och distribution på nya sätt
 • Kapitel 6: Det smarta samhället etableras
 • Epilog: Dags för en smartmobil-reform?

Seniorboken – Din åsikt

Så snart som innehållet i Seniorboken kommer på tal är det många seniorer och anhöriga som uttrycker åsikter. Vad tycker du om boken och frågor beträffande boende, konsumtion, vård och omsorg i en ny tid?

Missa inte en nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet som kommer ut ca 4 gånger per år. Där diskuteras det smarta samhället och morgondagens hälso-, vård- och omsorgssektor för dig som senior. Du kan även själv dela med dig av erfarenheter och kunskap i våra enkäter.

 • Varför ber vi om detta? Vi använder ditt födelseår för att kunna skicka enkäter och undersökningar till specifika ålderssegment.
  Vi hanterar dina personuppgifter med respekt och kommer aldrig dela dem med tredje part. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.