Coronakrisen påverkar oss alla i samhället och digitaliseringen får snabbt en ökande betydelse i vård och vardag. Under hösten 2019 genomfördes en tidigare version av enkäten Digitala vanor bland seniorer. Nu är intresset stort för att se om den digitala hanteringen förändrats bland seniorer i samband med krisen.

Enkäten tar cirka 10 minuter att genomföra. Besvara den gärna så snart du har möjlighet, dock senast den 25 maj. En sammanfattning av enkätresultatet kommer att publiceras här på pionjärsenior.se i slutet av maj månad.

Besvara enkäten på surveymonkey.com

En liten inblick i den enkät som pågår

Drygt 10 000 personer har hitintills (23 april) svarat på enkäten (genom SPF Seniorerna Sörmland och Stockholm). Det är i denna omgång, så här långt jämfört med den tidigare, en dominans för de något äldre seniorerna som svarat på enkäten. Se bild.

En mycket klar majoritet av de svarande har också bidragit med exempel på appar man laddat ner de senaste tre månaderna. Ett urval bland de appar som mest har laddats ner (se bild) är kopplade till videomöten, näthandel & distribution samt krisinformation. Ju större text, desto fler som svarat den typen av app.

Seniorer som inte svarat på enkäten uppmanas att göra det nu.

Uppdaterad 24 mars 2020:

Seniorboken – Din åsikt

Så snart som innehållet i Seniorboken kommer på tal är det många seniorer och anhöriga som uttrycker åsikter. Vad tycker du om boken och frågor beträffande boende, konsumtion, vård och omsorg i en ny tid?

Dela inlägget:

Senaste inläggen

Ämnen

Typer

Missa inte en nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet som kommer ut ca 4 gånger per år. Där diskuteras det smarta samhället och morgondagens hälso-, vård- och omsorgssektor för dig som senior. Du kan även själv dela med dig av erfarenheter och kunskap i våra enkäter.

  • Varför ber vi om detta? Vi använder ditt födelseår för att kunna skicka enkäter och undersökningar till specifika ålderssegment.
    Vi hanterar dina personuppgifter med respekt och kommer aldrig dela dem med tredje part. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.