Nyhetsbrev 25 nov 2022

Enkätinstämmanden och förslag på nya enkätteman

Det verkar som om många i novembermörkret har ägnat tid åt att läsa sammanfattningen av senaste enkätundersökningen, Seniorer om boende, konsumtion, vård och omsorg. Det är nämligen många som skickat instämmanden beträffande resultatet och förslag på kommande enkätteman. Tack för det!

När det gäller förslag på kommande enkätteman har dessa grupperats under 11 temarubriker. En av dessa, Förändrad Samhällsservice, har fått särskilt många förslag och reflektioner av olika slag. Det handlar då inte enbart om kommunernas förändrade samhällsservice utan också om tjänster från andra aktörer som läggs till eller tas bort.

Under arbetsrubriken Seniorer synar Omdaningen av Samhällsservicen (SOS) kommer en enkätundersökning att genomföras under vintern 2023. Har du inte sedan tidigare anmält intresse för medverkan i enkäter kan du göra det via formuläret nedan.

Med vänlig hälsning
Mats Olsson
Pionjärsenior.se

Ja tack, jag vill ta emot nyhetsbrev och medverka i kommande enkäter.

  • Varför ber vi om detta? Vi använder ditt födelseår för att kunna skicka enkäter och undersökningar till specifika ålderssegment.
    Vi hanterar dina personuppgifter med respekt och kommer aldrig dela dem med tredje part. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.