Om författaren

Med en medicinsk grundutbildning som efter hand kompletterats med utbildning inom IT-ledarskap har hela yrkeskarriären gjorts i hälsosektorn. Chefsbefattningar i läkemedelsbranschen följdes av jobbet som framtidsstrateg hos Kairos Future där projekten har handlat om morgondagens hälso-, vård- och omsorgssektor.

Flerårsstudien i pionjärseniorprojektet (Zappiens Intelligence)

 • Boken Senior i det smarta samhället – Om boende konsumtion, vård och omsorg i en ny tid, publicerades 2020
 • Större enkätundersökningar, 2019 – 2023 med upp till 11 000 deltagare per studie
  – Hösten 2019: Pionjärsenior 1, Den smarta seniorkommunen
  – Våren 2020: Pionjärsenior 2, Digitala vanor och coronakrisen
  – Hösten 2020: Pionjärsenior 3, Om boende, konsumtion, vård och omsorg i en ny tid
  – Hösten 2022: Pionjärsenior 4, Om boende, konsumtion, vård & omsorg
  – Våren 2023: Pionjärsenior 5, Seniorer synar offentlig service i omdaning
  – Våren 2023: Pionjärsenior 6, Berättelser om hälsa och välmående

Lång tidsserie med inspiration till boken och projektet (Kairos Future)

Urval av studier och projekt mellan 2008 och 2020, i kronologisk ordning, som har bidragit med inspiration till boken och projektet:

 • Morgondagens hälsokonsument
 • Om äldres önskemål om bostad och service i ett 15-20-årsperspektiv
 • Framtidens hemtjänst
 • Hälsofrämjande genom digital intervention
 • Äldreliv i nätverkssamhället 2040
 • Nära liv – nära vård
 • Hemmet som bo-, vård- och arbetsplats
 • Den smarta seniorkommunen

Missa inte en nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet som kommer ut ca 4 gånger per år. Där diskuteras det smarta samhället och morgondagens hälso-, vård- och omsorgssektor för dig som senior. Du kan även själv dela med dig av erfarenheter och kunskap i våra enkäter.

 • Varför ber vi om detta? Vi använder ditt födelseår för att kunna skicka enkäter och undersökningar till specifika ålderssegment.
  Vi hanterar dina personuppgifter med respekt och kommer aldrig dela dem med tredje part. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.