I och med coronaepidemin har rekommendationen till seniorer varit att hålla sig hemma. Näthandel och hemleveranser har då blivit en allt viktigare fråga och det var en av de frågor vi studerade i vår stora enkätundersökning i slutet av 2019. Den genomfördes bland cirka 8 800 seniorer, medlemmar i SPF Seniorerna i Sörmland respektive Stockholm. Enkätundersökningen hade rubriken Senior i det smarta samhället och handlade i stora drag om två frågeområden – boende och digitalisering. Svarspopulationen utgjordes av 17 procent 30-talister, 67 procent 40-talister och 16 procent 50-talister.

En av frågorna: Ungefär hur stor andel av alla dina inköp (t ex böcker, mat, kläder, kapitalvaror, biljetter) har varit via internet under de senaste 12 månaderna? Av redovisningen nedan framgår att för cirka 10 procent i den totala svarspopulationen har mer än 40 procent av deras inköp skett via nätet de senaste 12 månaderna. Av den högra illustrationen framgår, inte helt oväntat, att seniorer födda på 50-talet i än större utsträckning handlar på nätet – för 18 procent har mer än 40 procent av deras inköp skett via nätet de senaste 12 månaderna.

 

Fråga: Ungefär hur stor andel av alla dina inköp (t ex böcker, mat, kläder, kapitalvaror, biljetter) har varit via internet under de senaste 12 månaderna?

Alla tillfrågade seniorer

Enbart seniorer födda på 50-talet

Seniorboken – Din åsikt

Så snart som innehållet i Seniorboken kommer på tal är det många seniorer och anhöriga som uttrycker åsikter. Vad tycker du om boken och frågor beträffande boende, konsumtion, vård och omsorg i en ny tid?

Dela inlägget:

Missa inte en nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet som kommer ut ca 4 gånger per år. Där diskuteras det smarta samhället och morgondagens hälso-, vård- och omsorgssektor för dig som senior. Du kan även själv dela med dig av erfarenheter och kunskap i våra enkäter.

  • Varför ber vi om detta? Vi använder ditt födelseår för att kunna skicka enkäter och undersökningar till specifika ålderssegment.
    Vi hanterar dina personuppgifter med respekt och kommer aldrig dela dem med tredje part. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.