eHälsomyndigheten har tagit fram en förstudie på uppdrag av regeringen.

Utdrag från rapporten:

Denna förstudie pekar ut ett antal områden som påverkar digitaliseringens utvecklingstakt inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Digitaliseringen prioriteras inte inom högsta förvaltningsledning, kompetens saknas inom området och bristande kunskap om andra kommuners arbeten leder till dubbelarbete. Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering är komplex och kräver rätt förutsättningar, tid och resurser för en hållbar utveckling.”

Rapporten finns att läsa på ehalsomyndigheten.se (PDF-fil)

Seniorboken – Din åsikt

Så snart som innehållet i Seniorboken kommer på tal är det många seniorer och anhöriga som uttrycker åsikter. Vad tycker du om boken och frågor beträffande boende, konsumtion, vård och omsorg i en ny tid?

Dela inlägget:

Missa inte en nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet som kommer ut ca 4 gånger per år. Där diskuteras det smarta samhället och morgondagens hälso-, vård- och omsorgssektor för dig som senior. Du kan även själv dela med dig av erfarenheter och kunskap i våra enkäter.

  • Varför ber vi om detta? Vi använder ditt födelseår för att kunna skicka enkäter och undersökningar till specifika ålderssegment.
    Vi hanterar dina personuppgifter med respekt och kommer aldrig dela dem med tredje part. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.