Utredarna lämnade över sitt slutbetänkande till regeringen den 11 mars 2020. Bland huvudpunkterna i utredningen finns problemet med att Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen på något sätt behöver synkroniseras för att det ska fungera.

I utredningen presenteras sex huvudsakliga hinder för ett bredare införande av välfärdstekniken:

  1. Osäkerhet kring de juridiska förutsättningarna att tillhandahålla välfärdsteknik till dem med nedsatt beslutsförmåga.
  2. Bristande digital infrastruktur, både i fråga om den tekniska infrastrukturen och när det gäller digitalt informationsutbyte.
  3. Bristande kompetens i fråga om digitalisering och välfärdsteknik i alla yrkesgrupper inom äldreomsorgen.
  4. Bristande samverkan och samordning mellan huvudmän men också mellan stat, region och kommun.
  5. Bristande nationell styrning – statliga myndigheters uppdrag överlappar och styrningen upplevs ibland som motsägelsefull.
  6. Fragmentiserad kunskapsbildning inom äldreomsorgen

Läs rapporten i sin helhet på riksdagen.se

Seniorboken – Din åsikt

Så snart som innehållet i Seniorboken kommer på tal är det många seniorer och anhöriga som uttrycker åsikter. Vad tycker du om boken och frågor beträffande boende, konsumtion, vård och omsorg i en ny tid?

Dela inlägget:

Missa inte en nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet som kommer ut ca 4 gånger per år. Där diskuteras det smarta samhället och morgondagens hälso-, vård- och omsorgssektor för dig som senior. Du kan även själv dela med dig av erfarenheter och kunskap i våra enkäter.

  • Varför ber vi om detta? Vi använder ditt födelseår för att kunna skicka enkäter och undersökningar till specifika ålderssegment.
    Vi hanterar dina personuppgifter med respekt och kommer aldrig dela dem med tredje part. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.