Frågan om skyddsutrustning bland personalen i hemtjänsten och på äldreboenden har blivit allt hetare i coronakrisen. Mycket sällan är det dock mottagarna av dessa tjänster, de äldre själva, som kommer till tals. I vår studie bland 10 256 seniorer är det 553 som har hemtjänst och bland dem är det enbart 9 procent som svarar entydigt JA på frågan om personalen använder skyddsutrustning i hemtjänsten.

I en pågående enkätundersökning bland seniorer, Digitala vanor och coronakrisen, har vi även frågan om man har hemtjänst för egen del eller någon man bor med. För dem som har det har vi även frågan om hemtjänstpersonalen använder skyddsutrustning vid hembesöken.

Enkätundersökningen började den 10 april. I den pågående undersökningen gjorde vi den 23 april ett utdrag kring dessa båda frågor. Då var det 10 256 seniorer, i åldersspannet 59-99 år i Stockholm och Sörmland, de av Covid-19 mest belastade regionerna, som besvarat vår enkät. Av dessa är det 553 som har hemtjänst i det hushåll man bor.

De svarande är medlemmar i SPF Seniorerna i Sörmland och Stockholm med en generell profil med hög utbildning och välutvecklad digital vana.

Enbart 9 procent svarar JA på frågan om personalen använder skyddsutrustning i hemtjänsten. Därutöver är det 12 procent som svarar att personalen ibland/oftast använder skyddsutrustning.

Till relevansen i enkätresultatet hör det faktum att enkäten startade den 10 april. Det var den 16 mars som regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag ”att säkerställa tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial”. En månad senare, d v s i mitten av april, var det nya systemet på plats så att kommunerna kunde rapportera om läget och begära hjälp.

23 april 2020
Mats Olsson
pionjärsenior.se

Seniorboken – Din åsikt

Så snart som innehållet i Seniorboken kommer på tal är det många seniorer och anhöriga som uttrycker åsikter. Vad tycker du om boken och frågor beträffande boende, konsumtion, vård och omsorg i en ny tid?

Dela inlägget:

Senaste inläggen

Ämnen

Typer

Missa inte en nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet som kommer ut ca 4 gånger per år. Där diskuteras det smarta samhället och morgondagens hälso-, vård- och omsorgssektor för dig som senior. Du kan även själv dela med dig av erfarenheter och kunskap i våra enkäter.

  • Varför ber vi om detta? Vi använder ditt födelseår för att kunna skicka enkäter och undersökningar till specifika ålderssegment.
    Vi hanterar dina personuppgifter med respekt och kommer aldrig dela dem med tredje part. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.