Hemsjukvården föreslås få höjd status

I det huvudbetänkande som överlämnandes till socialminister Lena Hallengren den 1 april finns ett antal förslag. Bland dessa finns förslagen att byta ut begreppet hemsjukvård, införa en tydlig målbeskrivning i individuella vårdplaner och att lagstifta om praktikplatser. Utredningen föreslår ett namnbyte, från hemsjukvård till hälso- och sjukvård i hemmet.

Regioner och kommuner ska åläggas att upprätta en gemensam plan för hälso- och sjukvård på den gemensamma vårdnivån primärvård i länet. Planen ska fokusera på långsiktiga strategiska frågor som till exempel kompetensförsörjning, utbud och lokalfrågor.

Ladda hem hela utredningen här (PDF).

Seniorboken – Din åsikt

Så snart som innehållet i Seniorboken kommer på tal är det många seniorer och anhöriga som uttrycker åsikter. Vad tycker du om boken och frågor beträffande boende, konsumtion, vård och omsorg i en ny tid?

Dela inlägget:

Missa inte en nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet som kommer ut ca 4 gånger per år. Där diskuteras det smarta samhället och morgondagens hälso-, vård- och omsorgssektor för dig som senior. Du kan även själv dela med dig av erfarenheter och kunskap i våra enkäter.

  • Varför ber vi om detta? Vi använder ditt födelseår för att kunna skicka enkäter och undersökningar till specifika ålderssegment.
    Vi hanterar dina personuppgifter med respekt och kommer aldrig dela dem med tredje part. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.