På område efter område är vi på väg att överge de principer som var vägledande för pensionsreformen för 20 år sedan. Därmed öppnar vi för att problemen som löstes då kommer tillbaka, skriver Jens Magnusson, privatekonom SEB.

Den sammantagna bilden är glasklar: på område efter område är vi på väg att överge både det arbetssätt och de principer som var vägledande för pensionsreformen. När vi börjar sikta på en bestämd förmånsnivå i stället för en fast avgiftsnivå, när vi skrotar principerna om finansiell hållbarhet och raka rör mellan in- och utbetalningar och när vi inte längre bryr oss om att vi lägger ytterligare 700 miljarder i pensionsskuld på den yngre generationen, då är vi snubblande nära att vara tillbaka i ATP-systemet. Därmed aktualiserar vi återigen de problem med underfinansiering, svag koppling till samhällsekonomin och påtagliga generationsorättvisor som var anledningen till pensionsreformen för 20 år sedan.

Det krävs då en plan för hur vi undviker att gårdagens problem också blir morgondagens. Någon sådan plan har hittills inte setts till.”

Hela artikeln i SvD, 13 september 2020, finner du här (notera att den kan ha gjorts otillgänglig om du ej är abonnent): https://www.svd.se/sverige-overger-ett-sunt-pensionssystem

 

Seniorboken – Din åsikt

Så snart som innehållet i Seniorboken kommer på tal är det många seniorer och anhöriga som uttrycker åsikter. Vad tycker du om boken och frågor beträffande boende, konsumtion, vård och omsorg i en ny tid?

Dela inlägget:

Missa inte en nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet som kommer ut ca 4 gånger per år. Där diskuteras det smarta samhället och morgondagens hälso-, vård- och omsorgssektor för dig som senior. Du kan även själv dela med dig av erfarenheter och kunskap i våra enkäter.

  • Varför ber vi om detta? Vi använder ditt födelseår för att kunna skicka enkäter och undersökningar till specifika ålderssegment.
    Vi hanterar dina personuppgifter med respekt och kommer aldrig dela dem med tredje part. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.