IVO (Inspektionen för vård och omsorg) lämnar varje år en rapport till regeringen som beskriver våra viktigaste iakttagelser och slutsatser för verksamhetsåret.

Utdrag från rapporten:

IVO har i årets rapport utvecklat analysen med hjälp av en bredare användning av interna och externa datakällor. Läget i vården och omsorgen är alltmer komplext. IVO ser att många verksamheter påverkas av omvärldsfaktorer som exempelvis demografiska förändringar. Samtidigt är förändringstrycket starkt, med bland annat den pågående omställningen till nära vård och den digitala utvecklingen.”

”Det är tydligt i IVO:s tillsyn att de stora riskerna och bristerna inom vården och omsorgen finns på systemnivå. När styrning och organisering inte förändras i samma takt som befolkningens behov, uppstår det glapp där patienter och brukare kommer i kläm. Det kan exempelvis visa sig genom en lång väntan på olika vård- och omsorgsinsatser och att patienter, brukare och närstående själva får ta ansvar för att samordna vården och omsorgen.”

Rapporten finns att läsa på ivo.se

Seniorboken – Din åsikt

Så snart som innehållet i Seniorboken kommer på tal är det många seniorer och anhöriga som uttrycker åsikter. Vad tycker du om boken och frågor beträffande boende, konsumtion, vård och omsorg i en ny tid?

Dela inlägget:

Senaste inläggen

Ämnen

Typer

Missa inte en nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet som kommer ut ca 4 gånger per år. Där diskuteras det smarta samhället och morgondagens hälso-, vård- och omsorgssektor för dig som senior. Du kan även själv dela med dig av erfarenheter och kunskap i våra enkäter.

  • Varför ber vi om detta? Vi använder ditt födelseår för att kunna skicka enkäter och undersökningar till specifika ålderssegment.
    Vi hanterar dina personuppgifter med respekt och kommer aldrig dela dem med tredje part. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.